• روش های تامین مالی استارت آپ ها و کارآفرینان
  • رویداد تجربه ناتمام
  • بیوگرافی کارآفرین فاطمه اشعری
  • همایش نقش فناوری در کاهش آسیب های حوادث طبیعی
  • بیوگرافی کارآفرین موفق ایلان ماسک

مطالب اخیر

روش های تامین مالی استارت آپ ها و کارآفرینان

فرشتگان کسب و کار همواره یکی از مسائل  مهمی که استارت آپ ها و کارآفرینان برای  عملی ساختن ایده هایشان با آن روبرو هستند تامین سرمایه مورد لزوم می باشد . زمانی ایده هایشان شکوفا می گردد و تلاشهایشان به ثمر میرسد که درکناراستعداد ها ومهارت هایشان اکوسیستمی برای حمایت از آ... ادامه مطلب

تجارت

روش های تامین مالی استارت آپ ها و کارآفرینان

فرشتگان کسب و کار همواره یکی از مسائل  مهمی که استارت آپ ها و کارآفرینان برای  عملی ساختن ایده هایشان با آن روبرو هستند تامین سرمایه مورد لزوم می باشد . زمانی ایده هایشان شکوفا می گردد و تلاشهایشان به ثمر میرسد که درکناراستعداد ها ومهارت ها... ادامه مطلب

تجارت

علم

سیاسی

مطالب اخیر

رویداد تجربه ناتمام

رویداد تجربه ناتمام

رویداد تجربه ناتمام این رویداد مورخ  هفت خرداد 98 در آمفی تئاتر دانشکده کارآفرینی تهران برگزار شد . موضوع مورد بررسی تجزیه و تحلیل موانع موفقیت در کسب... ادامه مطلب

طراحی سایت و سئو توسط داده پردازان نگاه